vrijdag 9 mei 2014

De Reigerhof

Het wordt steeds moeilijker nieuwe tuinen van Gerrit Vlaskamp te ontdekken. De grootboeken van boomkwekerij Bosgra zijn grotendeels verwerkt, maar deze administratie begint in 1861, terwijl  Vlaskamp vanaf 1854 in Friesland heeft gewerkt. Bovendien waren er meer boomkwekerijen, zoals die van Krijns in Joure. Krijns heeft geen administratie nagelaten, wel dagboeken en daar komt de naam Vlaskamp geregeld in voor, vooral in de eerste helft van de 19de eeuw, toen de vader van Gerrit, Lambertus, een boomkwekerij had in Rinsumageest.
Lambertus was ook aanlegger van tuinen zoals o.a. blijkt uit het park van Fogelsanghstate in Veenklooster, waarvan hij het laatste deel heeft aangelegd. Het eerste deel is van Roodbaard.
We moeten dus nog zoeken naar tuinen van Lambertus Vlaskamp in de eerste helft van de 19de eeuw en van Gerrit vanaf 1854.
Zo kreeg ik via Wim Brons bijgaande foto die staat in het boek 'Metslawier van toen' van Geert Jongeling. Op de foto staat boerderij de Reigerhof. Van de zoon van Geert Jongeling, Doede, kreeg ik vervolgens informatie over de boerderij. De tuin is waarschijnlijk uit de tijd van Lambertus Vlaskamp of uit de eerste jaren van Gerrit.

Hij heeft ook alle kenmerken van een Vlaskamptuin, dus misschien mogen we aannemen dat het een Vlaskamptuin is, maar we hebben geen bewijs. De foto stamt uit 1906 en de mensen op de foto zijn Sjoerd Sytsma met vrouw en kind en als ik het goed zie een arbeider.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten