zondag 30 juni 2013

Verrassing in Oostrum

Gabe Westra was de opvolger van Gerrit Vlaskamp. In de grootboeken van Bosgra is goed te volgen hoe Gabe tussen 1888 en 1900 zo langzamerhand het werk van zijn oom Gerrit overneemt. Zo vond ik ook een grote bestelling uit 1899 van drie pagina's voor Meindert Douma in Oostrum met de naam Gabe Westra als aanlegger.
Vanmiddag hebben we de boerderij bezocht en het was een grote verrassing, we vonden een prachtige tuin met diverse oude elementen. De boerderij is in handen van de Stichting Meindert Doumaleen en hij wordt bewoond door de familie Boersma. Het oude padenpatroon is nog grotendeels aanwezig en kan gemakkelijk hersteld worden, want de oude patronen zijn nog zichtbaar. De heuvel waar het prieel opgestaan heeft, ligt er nog, diverse bomen en zelfs struiken en een esdoornhaag zijn nog aanwezig. Al met al een plaatje en ook een foto van opdrachtgever Meindert Douma hing nog in de boerderij.


.

vrijdag 28 juni 2013

Vijversburg

We hebben verloren, de uitbreiding van Vijversburg in Tytsjerk gaat door. Gisteravond moest de raad van Tytsjerksteradiel beslissen over de uitbreiding. Twee regenten van de stichting Op Toutenburg, Piet Bonte en Theunis Piersma, hebben ingesproken en twee tegenstanders van het plan, planoloog Alex Visser en ik. Het werd heel spannend, want om het geheel dekkend te maken, moet er op den duur entree geheven worden en daar waren eigenlijk alle raadsfracties op tegen, maar tijdens een schorsing zijn de afvalligen, vooral van de FNP, weer op het rechte pad gepraat.
Omdat er al zoveel geld is uitgegeven en omdat anders de miljoenensubsidies terug betaald moeten worden, zijn alle raadsfracties, op de VVD na, toch akkoord gegaan, al durfde één FNP raadslid tegen zijn wethouder in te gaan. Dit was trouwens pas de eerste keer dat er ingesproken kon worden, veel te laat natuurlijk. Het geheel deed me sterk denken aan het JSF verhaal.


Zonder entreeheffing is het plan niet gedekt en toch heeft de raad ja gezegd. Er was kennelijk geen tussenweg.
Deze foto kan over een paar jaar niet meer gemaakt worden, omdat achter het huis een glazen bezoekerscentrum komt, dat een miljoen moet kosten, maar ja dan heb je ook wat! Gister werd de vergelijking met Kröller-Müller weer gemaakt. De tijd zal het leren.

maandag 24 juni 2013

Vreewijk

Elke keer als ik langs Vreewijk in Drachten rijd, wordt het me droef te moede als ik bedenk, dat hier een van de grootste tuinen lag, die Gerrit Vlaskamp aangelegd heeft. Bernardus Dorhout gaf de opdracht, nadat hij in 1867 een stuk land had gekocht in de Folgeren en er in '68 een huis op had laten bouwen. De plantlijsten in de boeken van Bosgra dateren van 1869, een enorme bestelling, die vier pagina's bomen en struiken bevatte. Ook hier weer achterin de tuin een prieel. De grote vlakken met gebogen lijntjes zijn de moestuinen.
zaterdag 15 juni 2013

Symposium

Het was gister een feestelijke dag, in De Koperen tuin in de Prinsentuin in Leeuwarden organiseerde het Fries Landschapsbeheer een symposium over de tuinen van Gerrit Vlaskamp. Het Landschapsbeheer liet 60 van de 350 tuinen inventariseren. Veel is verdwenen natuurlijk, de oudste tuinen zijn meer dan 150 jaar oud, maar vooral monumentale bomen zijn er nog. De rode beuken, de platanen, de goudessen .........

 


Burgemeester Ter Keurs van Tytsjerksteradiel kreeg het eerste exemplaar van 'Het prieel op de heuvel, zes generaties Vlaskamp, het verhaal van een tuindersfamilie', dinsdag wordt het gepresenteerd bij Tresoar, het archief van Friesland in Leeuwarden, aanvang 16.30. Op de foto de Vlaskamptuin van notaris Horatius Albarda, die woonde aan de Nieuwestad in Leeuwarden. Hier staat nu C&A. Vlaskamp heeft 40 tuinen voor notabelen in Leeuwarden ontworpen, ze zijn allemaal verdwenen.

zondag 2 juni 2013

Sytze GreidanusDe heer op deze foto is Sytze Greidanus, hij was arts en zijn eerste standplaats was Buitenpost.
Over zijn periode daar heeft hij een nog steeds lezenswaard boek geschreven 'De Dagen van Olim', later opnieuw uitgegeven als 'Een dorpsdokter uit de Friese Wouden vertelt'. Een kostelijk boek, te leen bij Tresoar. Gerrit Vlaskamp heeft een tuin voor hem aangelegd, hij woonde tegenover het huidige gemeentehuis. Sytze Greidanus vertrok op 1 mei 1877 met zijn gezin naar Soest. Hij had daar een benoeming gekregen als gemeente-arts. Later volgden er aanstellingen als hofarts van prins Hendrik, koning Willem III en koningin Emma. Hij was zeer geliefd. Op de linker foto het huis waar Greidanus woonde, helaas is er vrijwel niets van de tuin bewaard gebleven.