maandag 25 maart 2013

Stinzenflora

Mijn voorlaatste blog is spoorloos verdwenen, een nieuwe poging:

In de Leeuwarder Courant stond vandaag een interessant artikel over Stinzenplanten. Meestal wordt aangenomen dat ze met de adel hier naar toe zijn gekomen, maar Hendrik van der Ploeg uit Donkerbroek is na een langdurige studie tot de slotsom gekomen dat ze in de periode van de Engelse Landschapstuinen in de mode waren, hij noemt als tuinarchitecten Lucas Roodbaard en Gerrit Vlaskamp. Dat komt overeen met mijn bevindingen, in veel Vlaskamptuinen staan Stinzenplanten.

De twee tuinen die genoemd worden, Bosmazathe in Selmien en Vredewoud in Oldeberkoop zijn beide ontworpen door Gerrit Vlaskamp. In mijn voorgaande blog staat alleen de tekst.

Nogmaals StinzenplantenMisschien was het artikel over Stinzenplanten niet goed leesbaar, vandaar nog eens alleen de tekst.

zaterdag 9 maart 2013

Nieuwe foto's van Dronrijp

Soms komt het geluk zo maar uit de lucht vallen.
Een oud-bewoonster van Osingastate in Dronrijp bezorgde me 8 foto's van de Vlaskamptuinen in dit dorp. Oorspronkelijk waren er 4 tuinen, de tuin van Osingastate was zo groot, dat er later een huis gebouwd is in de tuin. Twee tuinen zijn verdwenen, hier staan nu de bank en het verzorgingshuis.

De boek over de Vlaskampen krijgt een iets kortere titel: HET BAKJE VAN BEITSKE, kroniek van een tuindersfamilie.