donderdag 30 mei 2013

Westerpark- Vosseparkje

Het Westerpark heet in de volksmond het Vosseparkje, omdat aan de noordkant van het park de molen Het Lam van H.Vosman stond.
Voor wandelliefhebbers: Daan van Zomeren heeft een mooie stadswandeling gemaakt langs monumentale bomen in Leeuwarden. Google: Daan's bomenwandeling in Leeuwarden. De wandeling voert ook door het Westerpark.

Verder vandaag een foto van de bloeiende rhododendron in onze tuin, een voormalige kwekerij, gesticht door Jitske Vlaskamp (een zuster van Gerrit) en Wybe Westra voor hun zoon Gabe, de aanlegger van Coopersburg in Akkrum. Gabe was de grootvader van mijn man Ids.

dinsdag 28 mei 2013

Het Westerpark


De gemeente Leeuwarden heeft in 1826 aan de Oostersingel een zoetwatervijver aangelegd, die al sinds de vijftiger jaren niet kon voldoen aan de drinkwaterbehoefte van de stad.
In 1872 kocht de gemeente daarom een stuk grond aan de Westersingel. Hier werd een drinkwater- vijver gegraven met een diepte van 1 ½ meter en een oppervlakte van 4704 m2. Een enorme vijver,  
waar heel veel grond uit kwam.  Gerrit Vlaskamp kreeg opdracht hier een park aan te leggen. De grond werd gebruikt om fraaie glooiende hellingen te maken. Het werd een mooi parkje met een grote verscheidenheid aan bomen. De naam was Westerpark, in de volksmond het Vosseparkje.

vrijdag 24 mei 2013

Arend Vlaskamp

Albert Hoekstra, archivaris in Roosendaal, geeft me geregeld tips omtrent de Vlaskampen.
Zo mailde hij eergisteren dat in het HCL in Leeuwarden tekeningen en foto's van de familie Vlaskamp lagen in het archief van de familie Bruinsma. Als ik het woord tekeningen zie, ben ik extra gespitst. Het ging om burgemeester Arend Vlaskamp in Sint Annaparochie, een kleinzoon van hortulanus Arent Vlaskamp, die met zijn broer Lambart uit Varsseveld, via het Westland naar Friesland is gekomen. Gerrit Vlaskamp heeft een tuin aangelegd voor zijn achterneef Arend, dus er zou een ontwerp kunnen liggen. Helaas was dat niet het geval, de tekeningen waren gemaakt door dochter Wijtske Amarens. Arend was getrouwd met Maria Jacoba Wassenaar: dat verklaart waarom Gerrit al vroeg voor de Wassenaars, rijke boeren op het Bildt, tuinen heeft aangelegd en zo kom je steeds een stapje verder.

Wijtske Amarens Vlaskamp

dinsdag 21 mei 2013

De tuin van Hommes

Dit is de tuin, die Lambertus Vlaskamp ontwierp voor de familie De Marees van Swinderen.

De tekening ligt in de Groninger Archieven.

Notaris Andrea

In 1846 ging het al slecht met Lambertus Vlaskamp, de vader van Gerrit. Hij leende ƒ2000 van notaris Andrea in Kollum. Het jaar daarna is de tuin van de notaris aangelegd, die tot voor kort toegeschreven werd aan Roodbaard. Ik denk daarom, dat het ontwerp van Lambertus Vlaskamp is, temeer, daar de tuin heel veel lijkt op die van de familie De Marees van Swinderen in Groningen.
Deze tuin, waar nog een klein stuk van over is en die in Groningen bekend staat als de tuin van Hommes, een latere eigenaar, heeft Lambertus in 1852  aangelegd.


maandag 20 mei 2013

Nogmaals Coopersburg

De Amerikaanse familie van Folkert Kuipers is naar Akkrum gekomen om te zien, wat Frank Cooper heeft laten bouwen. Voor het gebouw is het fraaie gezelschap gefotografeerd en hun portret hangt nu in de regentenkamer.Coopersburg

Folkert Kuipers (1843-1904) gaf  Gerrit Vlaskamp neef, Gabe Westra, de opdracht een tuin te ontwerpen bij de huisjes die hij voor behoeftige Akkrumers had laten bouwen. Kuipers was rijk geworden in Amerika, hij noemde zich Frank Cooper,  en wilde wat doen voor zijn geboortedorp. Het werd een fraai bouwwerk, ontworpen door de gemeentearchitect Folkert Hoekstra. Het archief van Coopersburg is goed bewaard gebleven. Zo worden er vele plantlijsten bewaard van vaste planten en eenjarigen. Uit de boeken van Bosgra waren de bomen en struiken wel bekend, deze lijsten geven een mooie aanvulling. In het archief ligt ook een briefkaart van Westra, hij kan de inwijding wel bijwonen, maar het diner niet, 'wegens ernstige ziekteomstandigheden'. vrijdag 17 mei 2013

Het prieel op de heuvel

Vanochtend was ik in Assen om de laatste drukproeven van het boek over de Vlaskampen te bekijken. Het ziet er mooi uit. Koninklijke Van Gorcum, die het boek uit geeft, heeft nog een eigen drukkerij, prachtig om zo'n proces te volgen.
Gerrit Vlaskamp heeft vanaf vandaag een eigen site: www.gerrit-vlaskamp.nl <http://www.gerrit-vlaskamp.nl.
Hij twittert en hij heeft een eigen facebookpagina, dat alles als opmaat naar de expositie volgend jaar van 6 april tot 7 september in het Fries Museum.

 

donderdag 16 mei 2013

Coopersburg

Gabe Westra was in Grou nog de opzichter bij de aanleg van het Wilhelminapark, een ontwerp van zijn oom Gerrit Vlaskamp. In Akkrum was hij de ontwerper van de tuin bij Coopersburg, het tehuis dat Frank Kuipers, die rijk is geworden in Amerika, in 1900 voor behoeftige inwoners van Akkrum liet bouwen. We waren vandaag in het archief van Coopersburg waar heel veel bewaard is gebleven, ook rekeningen van vaste planten en eenjarigen, die Gabe geleverd heeft. Het was een mooie klus voor Gabe, hij heeft nog jaren er na het onderhoud van de tuin gehad, hij was dan in Akkrum in de kost.


woensdag 15 mei 2013

Gabe Westra, opzichter in GrouDe opvolger van Gerrit Vlaskamp was Gabe Westra, de grootvader van mijn man Ids.
In de rekeningboeken vond ik dat Gabe opzichter was bij de werkzaamheden in het Wilhelminapark in Grou. De plantlijsten in de boeken van Bosgra stonden ook op zijn naam, maar we wisten niet precies wat zijn rol was. Tijdens de werkzaamheden was Gabe in de kost in Grou, de rekening van R.Miedema bedroeg f136,30. Gerrit Vlaskamp was 61 toen het Wilhelminapark is aangelegd, dus hij liet het werk zo langzamerhand over aan zijn neef Gabe. Gabes moeder Jitske was een broer van Gerrit.

De rekening van het Wilhelminapark in Grou


Eigenlijk ben ik niet het goede type onderzoeker, veel te haastig.
Maar ik heb toch maar weer een middag in de studiezaal van Tresoar doorgebracht om de rekeningboeken van de kerkvoogden van Grou door te spitten en met succes.
Zo vond ik onder andere deze rekening van het Wilhelminapark in Grou. Het heette toen nog het Plantsoen, pas toen Wilhelmina koningin werd, heeft het park haar naam gekregen, maar de Grousters zijn 'Het Plantsoen' blijven zeggen. zondag 12 mei 2013

Route in Littenseradiel

Het Gerrit Vlaskampproject begint te leven: de gemeente Littenseradiel, waar verscheidene Vlaskamptuinen liggen die nog redelijk herkenbaar zijn, gaat een route maken langs de tuinen. B&W hebben  €3500 toegezegd voor de documentaire waar Sietske Visser mee bezig is en ze steken ook nog eens €1500 in de route zelf. Jammer dat de jaartallen van Gerrit niet kloppen, hij leefde fan 1834 tot 1906.
woensdag 8 mei 2013

Het Nieuw Sint Anthony Gasthuis

Gerrit Vlaskamp heeft in 1890 de tuin van het Nieuw Sint Anthony Gasthuis opnieuw ingericht, veel is verdwenen, maar de prachtige treurbeuk, de tweede rode beuken en een kastanje resten nog. Het is een van de mooiste plekjes van Leeuwarden, vlakbij bij het Natuurmuseum en de Prinsentuin.
Nico Kloppenborg, de hoeder van de tuin, heeft in het theehuis borden aangebracht met de historie door de eeuwen heen. Er zit glas voor, dus het spiegelt, maar hierbij toch een indruk.