zaterdag 22 februari 2014

Borniastate

Tot mijn verrassing las ik in het pas verschenen boek 'Landgoed Martenastate Koarnjum' van Peter Karstkarel, dat Gerrit Vlaskamp ook de tuin bij Borniastate in Leeuwarden heeft ontworpen. Ik had het wel eens gehoord, maar de tuin, of liever gezegd, het park, stond niet in de boeken van Bosgra.
Karstkarel vertelde me dat hij het had gevonden in de dagboeken van architect Kramer.
Gerrit Vlaskamp werkte vaker samen met Kramer, hij heeft ook de tuin bij zijn huis ontworpen.
Binnenkort ga ik die dagboeken lezen, wie weet wat er nog meer boven water komt.
In de tuin van Borniastate stond een prieel, duidelijk geïnspireerd door de tuinsieraden van Van Laar.

 


Een soortgelijk prieel stond in het parkje, dat vroeger tegenover het station in Leeuwarden lag, zie foto.
Ik heb het altijd al een Vlaskampparkje gevonden, maar tot op heden is er geen bewijs voor.
En zo werpt ook dit antwoord (Borniastate had een Vlaskamptuin) weer vele vragen op.

vrijdag 14 februari 2014

State Tjessens

Al omstreeks 1770 is de eerste Vlaskamp naar Friesland gekomen. Lambartus Gerrits Vlaskamp werd in 1746 geboren in Breedenbroek bij Varsseveld, hij was een zoon van Gerrit Lambartus Vlaskamp, een boer die 19 kinderen had. Lambartus en zijn broer Arent zagen geen toekomst in de Achterhoek en beproefden hun geluk in het Westland, waar ze tuinman werden op de grote buitens die daar lagen.
Lambartus was de eerste die naar het Noorden trok, naar state Tjessens bij Holwerd. Vijf jaar later volgde zijn broer Arent (hij werd een paar jaar later de laatste hortulanus van de universiteit van Franeker). Een paar jaar geleden kreeg ik een bijzondere ansichtkaart van State Tjessens. Op de voorkant staat een bospad, maar de achterkant is veel interessanter, want daar heeft iemand in 1918 de situatie getekend zoals die was voor de afbraak van de state.
maandag 3 februari 2014

Staniastate

Na een vakantie en de griep zijn we weer een maand verder en dat terwijl er zulk leuk nieuws is, waar ik uw hulp bij nodig heb.
Landschapsarchitect Els van der Laan is in het bezit van een kopie van een tekening van Staniastate van de hand van Lucas Roodbaard, waar Gerrit Vlaskamp een boomgaard overheen getekend heeft.
De boomgaard is in 1883 aangelegd op verzoek van Wilco van Welderen Rengers, de burgemeester van Leeuwarden.
De originele tekening is zoek, maar we zouden hem natuurlijk graag willen exposeren in het Fries Museum. Mijn vraag is dus: Wie weet waar de originele tekening is?