woensdag 28 augustus 2013

De documentaire

Ik heb een paar drukke Vlaskampdagen achter de rug.
Maandag hebben we de hele dag gefilmd voor de documentaire. Sietske Visser en Tjeerd Broekhuizen waren in Friesland om diverse locaties te filmen, zo waren we onder andere in de tuin van de familie Boersma in Oostrum. Deze tuin is in 1899 aangelegd door Gabe Westra, tenminste, de plantlijst staat op zijn naam. Van 1890 tot 1900 is het niet altijd duidelijk wie het ontwerp gemaakt heeft, Gerrit Vlaskamp of Gabe Westra. De tuin in Oostrum is nog vrijwel gaaf, een paar stukken van het pad ontbreken, maar het is duidelijk waar ze gelegen hebben. Het relief is er nog, de plek van het prieel is bekend. Er staan nog prachtige essen.

Dinsdag was ik bij de familie Bosgra om nog wat zaken door te nemen en een foto te maken van het portret van Anne Okkeszoon Bosgra, de boomkweker waar Gerrit Vlaskamp mee te maken had.
Het portret is gemaakt door J.H. Doodkorte, een Leeuwarder huisschilder die ook portretschilder was. Doodkorte heeft het gemaakt toen Bosgra al overleden was.

zondag 11 augustus 2013

Janke Diderika

Als je bezig bent met het uitpluizen van een familie, komt je steeds meer mensen tegen waar je nog nooit van hebt gehoord.

 
Zo kreeg ik de tip dat bij Veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem een Liber Amicorem werd geveild van Janke Diderika Vlaskamp. Ik heb het gekocht zonder het gezien te hebben, het bleek een klein leren doosje te zijn met losse blaadjes.
Janke Diderika was de dochter van de chirurgijn van Wirdum (Fr), ook een Gerrit Vlaskamp, een kleinzoon van de laatste hortulanus van de universiteit van Franeker, Arend Vlaskamp. Arend en zijn broer Lambertus zijn samen van Varsseveld via het Westland naar Friesland gekomen.
Martha Kist van Tresoar heeft de familieverbanden uitgezocht en deze maand verschijnt van haar hand een artikel over dit poesiealbum avant la lettre in Gens Nostra, het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
Hierbij een paar van de fraai versierde blaadjes.


zondag 4 augustus 2013

Heremastate


Het is niet mijn gewoonte om op de facebookpagina van Vlaskamp en in dit blog hetzelfde onderwerp aan te snijden, maar ik hoop dat iemand mij helderheid kan verschaffen omtrent het volgende.
In het archief van de familie Vegelin van Claerbergen vond ik in het kasboek van het jaar 1817 van Valerius Lodewijk (1784-1844), grietman van Haskerland, deze aantekening.
Het moet gaan om de grootvader van Gerrit waar ik me mee bezig houd, ook een Gerrit ( 1785-1855).
Er was dus contact, Gerrit Vlaskamp had kennelijk te veel betaald gekregen, want het staat bij 'ontvangsten'. Misschien had de grietman vooruit betaald en viel de rekening mee.
De grote vraag is nu, wat heeft deze hovenier uit Dokkum gedaan voor de grietman uit Joure?
Welke werkzaamheden heeft hij verricht voor Heremastate?
Het is ook nog mogelijk dat het om Arent Vlaskamp gaat, de hortulanus van de universiteit van Franeker. Toen de universiteit in 1811 werd opgeheven, raakte hij zijn baan kwijt, hij vestigde zich als hovenier in Leeuwarden. Deze aantekening dateert van 1817, misschien heeft Vegelin hem ergens voor ingehuurd.