woensdag 30 oktober 2013

De storm

In het Westerpark ( het Vosseparkje) in Leeuwarden is de monumentale vleugelnoot omgewaaid, een van die bomen van Vlaskamp, waar ik zeer aan gehecht was.
Gelukkig had ik vorig jaar foto's gemaakt in het park.
Zo was het.

Dit is het.vrijdag 18 oktober 2013

Het Wilhelminapark in Sneek

Op het ogenblik worden geregeld opnamen gemaakt voor de documentaire over de tuinen en parken van Gerrit Vlaskamp, die volgend jaar wordt uitgezonden.
Woensdag was cameraman Tjeerd Broekhuizen in het Wilhelminapark in Sneek om opnamen te maken vanuit een hoogwerker van de brandweer onder begeleiding van Douwe de Groot van de gemeente. Zijn broer Martin maakte deze mooie foto.

woensdag 16 oktober 2013

De Hortus in Franeker

In 1777 kwam Arent Vlaskamp naar Friesland om zijn broer Lambartus op te volgen als tuinman op state Tjessens, in 1779 werd hij tuinbaas op Kingmastate in Zweins en in 1782 werd hij benoemd tot hortulanus van de universiteit van Franeker. Hij bleef dat tot 1811, toen de universiteit werd opgeheven.
De belangrijkste planten van de hortus werden verscheept naar Groningen, maar er bleven nog een heleboel over en die werden geveild. In Tresoar ligt de catalogus.

woensdag 9 oktober 2013

Wie is wie?

Vandaag heb ik uw hulp nodig.
We hebben drie handtekeningen van Lambertus Vlaskamp, een uit 1846: een schuldbekentenis aan notaris Andrea uit Kollum ( uit het zelfde jaar als de aanleg van de notaristuin, daarom denk ik dat Philippusfenne geen Roodbaard- maar een Lambertus Vlaskamptuin is).
.
Ook een uit 1849 op een rekening van de aanleg van het park van Fogelsanghstate.

En een uit 1852 op de tekening van de tuin van de Marees van Swinderen in Groningen.

En dan is er ook nog een van Gerrit Vlaskamp op de tekening van het Wilhelminapark in Sneek. Nu vraag ik me af of de handtekening op de tekening van De Marees van Swinderen inderdaad van Lambertus is. Of heeft Gerrit de tekening gemaakt, het ging slecht met Lambertus en Gerrit was toen 18. De hoofdletter V is wel gelijk aan de bovenste twee, maar die kan Gerrit nagemaakt hebben. Tussen de laatste twee handtekeningen zit meer dan 40 jaar.