zondag 4 augustus 2013

Heremastate


Het is niet mijn gewoonte om op de facebookpagina van Vlaskamp en in dit blog hetzelfde onderwerp aan te snijden, maar ik hoop dat iemand mij helderheid kan verschaffen omtrent het volgende.
In het archief van de familie Vegelin van Claerbergen vond ik in het kasboek van het jaar 1817 van Valerius Lodewijk (1784-1844), grietman van Haskerland, deze aantekening.
Het moet gaan om de grootvader van Gerrit waar ik me mee bezig houd, ook een Gerrit ( 1785-1855).
Er was dus contact, Gerrit Vlaskamp had kennelijk te veel betaald gekregen, want het staat bij 'ontvangsten'. Misschien had de grietman vooruit betaald en viel de rekening mee.
De grote vraag is nu, wat heeft deze hovenier uit Dokkum gedaan voor de grietman uit Joure?
Welke werkzaamheden heeft hij verricht voor Heremastate?
Het is ook nog mogelijk dat het om Arent Vlaskamp gaat, de hortulanus van de universiteit van Franeker. Toen de universiteit in 1811 werd opgeheven, raakte hij zijn baan kwijt, hij vestigde zich als hovenier in Leeuwarden. Deze aantekening dateert van 1817, misschien heeft Vegelin hem ergens voor ingehuurd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten